نشرات مستقیم
  جهان

  ویدیوی از اولین تمرینات رژه پیروزی در حومه مسکو

  جهان
  دریافت لینک کوتاه
  0 71111

  اولین تمرینات رژه پیروزی در حومه مسکو

  روز گذشته اولین تمرینات رژه پیروزی در حومه مسکو برگزار شد

  قوانین اظهار نظر بحث
  نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک