نشرات مستقیم
  بیرق هند

  صدام حسین در هند زندگی میکند

  © AFP 2017/ INDRANIL MUKHERJEE
  جهان
  دریافت لینک کوتاه
  0 306052

  دو سال است که صدام حسین در هند در جستجوی کار است

  مرد همنام صدام حسین که در هند بود وباش دارد، در جریان دوسال نمیتواند شامل کار شود.

  اسپوتنیک به نقل از Hindustan Times، صدام حسین به محکمه عارض گردیده است تا اسم تذکره وی را تغییر بدهد.

  او گفت: "مالکین کار میترسند که منرا در کار بگیرند. من قربانی جرایم صدام حسین شده ام. 40 بار منرا در کار نپذیرفتند. در یک مدت زیاد، علت نپذیرفتنم در کار را نمیداستم تحلیل کنم. بعداً با مدیر شعبه مامورین صحبت نمودم و برای من علت نپذیرفتن در کا را گفتند، و آن نام من- صدام حسین بود.

  نشریه مینویسد که صدام حسین با تغییر نام، تمام اسناد خود را نیز به اسم سجید تغییر داده است.

  قوانین اظهار نظر بحث
  نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک