نشرات مستقیم
  ایالت کالیفرنیا

  یک بر سه قسمت امریکایی ها با استقلال ایالت کالیفرنیا از امریکا موافق هستند

  © AFP 2016/ Mark Ralston
  جهان
  دریافت لینک کوتاه
  0 6220

  اسپوتنیک با استناد بر نتایج همه پرسی سازمان "راسمیوزن ریپورت"، گزارش میدهد، بیش از 30 درصد امریکایی ها با استقلال ایالت کالیفرنیا از تشکیل امریکا موافق هستند. سازمان راسمیوزن ریپورت مسائل امار اجتماعی امریکا را برسی میکند.

  در این نظر سنجی از متقاضیان درخواست شده بود تا در خصوص حق جدایی ایالت کالیفرنیا از امریکا و همچنین در باره تاثیر جدایی کالیفرنیا از دولت امریکا اظهار نظر نمایند.
  مطابق با این نظر سنجی بیش از 18 درصد نگاه مثبتی به جدایی این ایالت داشتند و از سوی دیگر 60 درصد نگاه منفی به استقلال این ایالت دارند. همچنین 13 درصد از شرکت کنندگان در نظر سنجی فوق نظر خاصی در این خصوص ندارند.
  خاطر نشان می سازیم 41 درصد از طرفداران استقلال ایالت کالیفرنیا طرفدار حزب جمهوری خواه هستند.
  در مجموع 31 درصد موافق استقلال این ایالت، 61 درصد مخالف و 19 درصد نظر خاصی در این خصوص ندارند.
  بر اساس اطلاعات وب سایت رسمی این سازمان به عنوان مجری برگزاری نظر سنجی، بیش از هزار نفر امریکایی در این همه پرسی شرکت نمودند.

  قوانین اظهار نظر بحث
  نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک