نشرات مستقیم
  یک زن چینایی طی یک هفته دو زایمان کرد

  یک زن چینایی طی یک هفته دو زایمان کرد

  © Fotolia/ Ondrooo
  جهان
  دریافت لینک کوتاه
  0 8520

  به گزارش " Daily Mail." یک زن چینایی یک پسر و دو دختر را با فاصله شش روز تولد کرد. درد زایمان زن چینایی که سه گانگی حامله بود، در تاریخ 21 فبروری شروع و وی را به شفاخانه ایچان انتقال دادند.

  به گزارش " Daily Mail." یک زن چینایی یک پسر و دو دختر را با فاصله شش روز تولد کرد. درد زایمان زن چینایی که سه گانگی حامله بود، در تاریخ 21 فبروری شروع و وی را به شفاخانه ایچان انتقال دادند. زمانیکه اولین فرزندش متولد شد، درد زایمان متوقف گردید. داکتران بخاطر اینکه درد زایمان او هفت هفته قبل از زمان شروع شده بود، برای تولد فرزندان دیگر این زن عجله ای نکردند.
  تاریخ 28 فبروری درد زایمان این خانم دوباره شروع و دو دختر دیگر را متولد کرد. داکتران این نوزادان را بخاطر کم وزن بودن شان در بخش نوزدان نارس تحت مراقبت های جدی قرار دادند. 

  چیان آیخویان رئیس زایشگاه گفت: من 12 سال در بخش زایمان به عنوان داکتر کار می کنم، برای اولین بار چنین زایمانی با فاصله چند روز دیدم.

  قوانین اظهار نظر بحث
  نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک