نشرات مستقیم
  کلوپ ویدیو

  به زور کشیدن یک مسافر از طیاره(ویدیو)

  کلوپ ویدیو
  دریافت لینک کوتاه
  0 28610

  کمپنتی هوای United Airlines یک مسافررا به دلیل کمبود جای برای کارکنان از طیاره به زور کشید.

  کمپنتی هوای United Airlines یک مسافررا به دلیل کمبود جای برای کارکنان از طیاره به زور کشید.

   

  قوانین اظهار نظر بحث
  نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

  ویدئوهای دیگر