نشرات مستقیم
  اخطار کوریائی شمالی به امریکا

  اخطار نابودی تمام قوای امریکا

  © Sputnik/ Ilya Pitalev
  سیاسی
  دریافت لینک کوتاه
  6146843

  کوریائی شمالی امریکا را اخطار داد که در صورت تجاوز بر کوریائی شمالی، تمام قوای امریکا را به خاکستر مبدل می نماید.

  اسپوتنیک به نقل از روزنامه Rodong Sinmun، کوریائی شمالی هوشدار داده است، در صورت کوچکترین حرکت تجاوزگرانه امریکا، قوای امریکا نتنها در کوریائی جنوبی بلکه حتی در قلمرو امریکا را به خاکستر مبدل می نماید.

  این اخطاریه با نشر خبر آزمایش راکت جدید کوریائی شمالی نشر گردیده است.

  در مقاله تحریر گردیده است: "موضع ما این است که اگر امریکا جزئی ترین حرکت حمله را در مقابل کوریائی شمالی انجام دهد، ما بدون چون و چرا به ضربه پیشگیرانه تمام قوای امریکا را نتنها در کوریائی جنوبی، بلکه در قلمرو امریکا به خاکستر مبدل می نمایم:".

  نشریه می نویسد، ضربه پیشگیرانه و استراتیژی کوریائی شمالی در مقابل دشمنان عادلانه خواهد بود.

  قوانین اظهار نظر بحث
  نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک