02:26 29 اپریل 2017
نشرات مستقیم
  عکس

  جشن امید: سال نو یزیدی ها درعراق(گزارش تصویری)

  دریافت لینک کوتاه
  0 23802
  • جشن امید: سال نو یزیدی ها درعراق
  • جشن امید: سال نو یزیدی ها درعراق
  • جشن امید: سال نو یزیدی ها درعراق
  • جشن امید: سال نو یزیدی ها درعراق
  • جشن امید: سال نو یزیدی ها درعراق
  • جشن امید: سال نو یزیدی ها درعراق
  • جشن امید: سال نو یزیدی ها درعراق
  • جشن امید: سال نو یزیدی ها درعراق
  • جشن امید: سال نو یزیدی ها درعراق
  • جشن امید: سال نو یزیدی ها درعراق
  • جشن امید: سال نو یزیدی ها درعراق
  © AFP 2017/ Christophe Simon
  جشن امید: سال نو یزیدی ها درعراق

  جشن امید: سال نو یزیدی ها درعراق

  قوانین اظهار نظر بحث
  نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

  عکس های دیگر