15:15 30 مارچ 2017
نشرات مستقیم
  عکس

  نگهبانی با کمک گردان موشک های ضدهوایی وزارت دفاع

  دریافت لینک کوتاه
  0 82310
  • اس ـ400 موسوم به تریومف
  • سیستم دافع هوا روسیه
  © Sputnik/ Kirill Kallinikov
  سامانه موشکی ضدهوایی (ز.ر.ک.) «تری اومف» اس-400 در زمان نگهبانی با کمک گردان موشک های ضدهوایی وزارت دفاع در منطقه مسکو

  سامانه موشکی ضدهوایی (ز.ر.ک.) «تری اومف» اس-400 در منطقه مسکو

  نگهبانی با کمک گردان سامانه موشکی ضد هوایی «تری اومف» اس-400 و موشک های ضدهوایی (ز.ر.پ.ک) «پانتسیر-اس1»

  قوانین اظهار نظر بحث
  نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

  عکس های دیگر