نشرات مستقیم

  در باره ما

  در باره ما

  آژانس خبری Sputnik کار در بازار جهانی میدیایی در تاریخ 10 نوامبر سال 2014 اغاز نمود.

  Sputnik جهان چند قطبی، جای که هر کشور منافع ملی، فرهنگ، تاریخ و عنعنات خود دارد، نشان میدهد.

  Sputnik در باره انچه که دیگران خاموشی اختیار میکنند، معلومات میدهد.

  آژانس جایگاه بی مثال تامین کننده الترناتیف کانتینت خبری و ناشر رادیویی در چهره واحد احراز میکند. تعداد مجموعی ساعات نشرات رادیویی Sputnik به 30 زبان جهان در سال 2015 از 800 ساعت در شبانه روز در 130 شهر جهان، در 34 کشور تجاوز میکند.

  آژانس مرکز مولتی میدیایی خود را دارا می باشد، کانتینت اختصاصی برای سایت ها ایجاد میکند، نشرات رادیویی را برای شنوندگان انجام میدهد.

  نشرات رادیویی فقط در چارچوب های معاصر: موج FM، در چارچوب های عددی

  ,DAB/DAB+ (Digital Radio Broadcasting) T HD - Radio و همچنان در تیلفون های موبایل و انتیرنیت صورت خواهند گرفت.

  Sputnik کانتینت مولتی میدیایی خود را ایجاد می کند و به زبان های روسی، ابخازی، اذربایجانی، انگلیسی، عربی، ارمنی، گرجستانی، دری، اسپانوی، قزاقی، تاتاری کریمیه، قرغیزی، چینایی، کوردی، لاتیشی، ملدویایی، المانی، تاجکی، پولندی، پرتگالی، پشتو، صربی، ترکی، ازبکی، اوکراینی، فنلندی، فرانسوی، هندی، استونیایی و جاپانی نشرات مینماید.

  تحت علامت Sputnik نوارهای 24 ساعته خبری به زبان های انگلیسی، اسپانوی، عربی و چینایی منتشر میشوند. برای نشر پی هم خبرها در واشنگتن، قاهره، پیکن و مونتیویدو مدیریت های مسوول محلی در رژیم 24 ساعت در هفته کار میکنند.

  خدمات عکاسی Sputnik - شبکه فوتوراپورتران در سراسر جهان دارد.

  دفتر مطبوعاتی : media@sputniknews.com

  مشارکت اطلاعاتی : mediapartners@sputniknews.com

  نشریه اینترنتی «اسپوتنیک» در اداره فدرالی نظارت در عرصه مخابرات، تخنالوژی های اطلاعاتی و مواصلات جمعی در تاریخ ۱۷ نوامبر سال ۲۰۱۴ ثبت شده است. گواهی نامه ثبت شماره FS77-59867 این منبع میتواند حاوی مطالب ۱۸ + باشند.